BAN LÃNH ĐẠO SỞ

    

 

 

Giám Đốc

Thầy thuốc ưu tú: Nguyễn Văn Đối

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên Khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 02133.876.387

Email: doinv.soyt@laichau.gov.vn

 

 

 

Phó Giám Đốc: Nguyễn Thế Phong

Trình độ chuyên môn: BS Chuyên Khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 02133.791.511

Email: phongnt.soyt@laichau.gov.vn

 

                    

Phó giám đốc

Thầy thuốc ưu tú: Bùi Tiến Thanh

Trình độ chuyên môn: BS Chuyên Khoa cấp II

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Số điện thoại: 0213.387.7985

Email: thanhbt@laichau.gov.vn