• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
 • Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021
  | 22 lượt tải | 5 file đính kèm
  Nội dung theo file đính kèm!
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19
  | 58 lượt tải | 4 file đính kèm
  Nội dung theo file đính kèm!
 • Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
  | 156 lượt tải | 3 file đính kèm
  Nội dung theo file đính kèm!
 • Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020
  | 1656 lượt tải | 1 file đính kèm
  Nội dung theo file đính kèm!
 • Báo cáo tổng kết công tác Y tế năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
  | 1590 lượt tải | 5 file đính kèm
  Nội dung theo file đính kèm!
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 577
Tháng 01 : 10.471