• :
  • :
Phòng chống dịch bệnh COVID-19 - SARS-CoV-2
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động, tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2015)

Xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV, là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì, xây dựng Ngành Y tế phát triển nhanh, từng bước hiện đại, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Ngay sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên được triển khai, Đảng bộ Sở Y tế đã nghiêm túc thực hiện; đồng thời tích cực triển khai công tác chuẩn bị để Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020- 2025) diễn ra đúng theo kế hoạch, đảm bảo thành công tốt đẹp.

Đảng viên Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận của trung tâm

Đảng bộ Sở Y tế hiện có 07 chi bộ trực thuộc và 02 đảng bộ bộ phận (17 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận), với tổng số 470 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức là 448, đảng viên dự bị là 22. Đảng viên là nữ 280, chiếm 59,5%; đảng viên là người dân tộc thiểu số 45, chiếm 9,6%. Để Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra vào tháng 6/2020 thành công, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt Đại hội Chi, Đảng bộ ở cơ sở, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể: Chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các văn kiện trình đại hội, đặc biệt là báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy, trên tinh thần thẳng thắn, đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, phân tích rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Từ đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới với những giải pháp phù hợp, sát thực tế, có tính khả thi cao.

Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Sở Y tế đã triển khai xong các bước để chuẩn bị đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ  IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật.

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đặc biệt tuyên truyền về phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội đề ra gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và viên chức lao động lập thành tích chào mừng đại hội đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV… Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung được thực hiện trong Đại hội, bao gồm các nội dung chính là: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015- 2020); xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025;  Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2015- 2020; Dự thảo Nghị quyết;  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TTUT.BSCKII. Nguyễn Văn Đối - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Xác định công tác tổ chức đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nên Ban Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Chú trọng xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, trên tinh thần đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm; nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng, cấp ủy đảng đã thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020- 2025. Bầu Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020- 2025; Bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020- 2025) phiên trù bị sẽ diễn ra vào ngày 17/6/2020. Đại hội chính thức từ 7h30 ngày 18/6/2020 tại Hội trường tầng III Sở Y tế. Với sự chuẩn bị chủ động và tích cực, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IV sẽ diễn ra thành công, đảm bảo đúng thời gian và Điều lệ.

Hồng Thơm


Tác giả: Hồng Thơm
Nguồn:Sở Y tế Lai Châu Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 228
Tháng 02 : 40.995